Anmälan Cistern och rörledningar som varaktigt tas ur bruk
Cistern i mark Cistern ovan mark utomhus Cistern inomhus
Eldningsolja Diesel SpilloljaRörledningar i mark Rörledningar utomhus, ej i mark Rörledningar inomhus Inga rörledningar finns
Ja Inga rörledningar finns
Ja Inga rörledningar finns


Cistern borttagen Cistern sandfylld Varken borttagen eller sandfylldJa Nej


Ja Inga rörledningar finns