Anmälan om ändring av livsmedelsverksamhet
Ny faktureringsadress Ny beslutsadressat Nytt anläggningsnamn Ny driftsansvarig Ny provtagningsansvarig Utökning av sortiment Minskning av sortiment Utökning av antalet portioner Minskning av antalet portioner

Utökning av antalet årsarbetskrafter Minskning av antalet årsarbetskrafter Ändrad dricksvattenberedning Ökning av mängd distribuerat
dricksvatten
Minskning av mängd distribuerat
dricksvatten
Ombyggnation av lokal Utökning av lokalyta Minskning av lokalyta Annat