Ansökan riksfärdtjänst enstaka resa
Rekreation Fritidsverksamhet Enskild angelägenhet Annat


Jag ansöker om ledsgare under resa med taxi/specialfordon

Jag önskar ha med mig medresenär på resan. Ange antal

Rollator Rullstol Lätt elrullstol Tung elrullstol Annat, ange vad