Ansökan om modersmålsundervisning

Härmed intygar jag att mitt/mina barn har grundläggande kunskaper i sitt modersmål och dagligen använder språket i umgänget med familjen. Kravet gäller inte minoritetsspråken.