Ansökan om skolskjuts för elever i grundskola och
förskoleklass i Ales kommunala skolor 2017 - 2018
Jag har läst villkoren under Läs mer

Före skolan
Efter skolan
ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS för elever i grundskola och förskoleklass i Ales kommunala skolor:

Elever som är folkbokförda i Ale kommun kan ansöka om kostnadsfri skolskjuts i form av skolkort (eller i undantagsfall taxi) under förutsättning att de inte utnyttjar fritids fullt ut och att följande närmaste gång- och cykelavstånd till skolan är uppfyllda:

Förskoleklass minst 2 km
Årskurs 1–3 minst 3 km
Årskurs 4–6 minst 4 km
Årskurs 7–9 minst 4 km

OBS! Skolkortet är personligt. Det får inte säljas vidare, överlåtas till andra eller uppgraderas hos Västtrafik. Vid tveksamhet kontrollmäter Ale kommun och fastställer sträckans längd. Man ansöker om skolskjuts varje läsår. Läs mer om skolskjuts på Ale kommuns hemsida:

www.ale.se/skolskjuts