Beställning av ersättningskort för förlorat,skadat eller ej fungerande Ale skolkort.


Ale skolkort Fritidskort
Kortet har kommit bort eller är skadat. Kortet är borttappat eller har blivit utsatt för yttre skada eller åverkan av något slag. Kortet fungerar inte.Kortet är helt och oskadat, men fungerar inte på bussar och tåg. Kortet (eller kvittot från chaufförens) måste lämnas in till skolans expedition för makulering. Ingen adm. avgift debiteras om kortet lämnas in till skolexpeditionen
Beställning av ersättningskort för förlorat, skadat eller ej fungerande Ale skolkort
Denna e-tjänst kan användas av alla elever , som är folkbokförda i Ale kommun, för att ansöka om ersättningskort för borttappade, skadade eller defekta Ale skolkort och fritidskort.

När ansökan kommer in till handläggare, spärras det gamla kortet och ett nytt kort beställs från Västtrafik. Elever i årskurs 4-9 debiteras en administrativ kostnad på 212 kr.

Ett skolkort som är helt och rent, men inte fungerar (s.k defekt skolkort) debiteras inte om det lämnas in till skolan för makulering.