Anmälan till kulturskolan - Läsåret 17/18


Som vårdnadshavare godkänner jag att foto på eleven får publiceras i trycksaker, webb och i dylikt i samband med kulturskolans verksamhet
Bild & digitalt skapande åk 3 - gym Foto åk 6 - gym Teckna & måla åk 6 - gym
Skapa och redigera film åk 3 , olika åldersgrupper
Skapa musik i dator åk 3, olika åldersgrupper
Från åk 1 - gym, olika åldersgrupper
Teater från årskurs 1 - gym, olika åldersgrupper
Gott & blandat (introduktionskurs förskoleklass och åk 1)* Startår stråk (från förskoleklass) Startår blås (från åk 2) Startår trummor (från åk 2) Blockflöjtsgrupp från åk 2* Sångkör från åk 2*
Fiol Cello Piano Gitarr Trumset Pop & rockgrupp Sång Blockflöjt Klarinett Saxofon Tvärflöjt Trumpet Trombon


Vuxenkör från 20 år /1200 kr per termin
* Avgift 400 kr per termin, övriga utbildningar 600 kr per termin. Mer information hittar du i Kulturskolans folder på ale.se/kulturskolan