Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Källsortering

Det mesta av hushållsavfallet kan vi återvinna. Genom att källsortera och återvinna så gör vi en betydande insats för miljön.

Källsortering innebär att du sorterar ditt hushållsavfall vid källan, till exempel i ditt hem. Du sorterar ut ditt farliga avfall och lämnar det på en av de två miljöstationerna som finns i kommunen. Förpackningar, tidningar och småbatterier lämnar du på en av de 19 återvinningsstationer som finns i kommunen. Matrester lägger du i matavfallspåsen om du har den möjligheten. Grovavfall lämnar du på en återvinningscentral.

Allt som lämnas in till återvinning blir material till nya produkter eller energi. Det tjänar vi alla på genom att spara på både råvaror och energi, och minska utsläppen av växthusgaser.

Källsortering

Batterier kan innehålla tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly som orsakar stor skada på levande organismer och i mark och natur. Alla batterier ska därför lämnas in så att de kan tas omhand på rätt sätt.

Så här sorterar du dina batterier

 • Småbatterier ska samlas in och lämnas i närmaste batteriholk som finns på återvinningsstationerna. Det går också bra att lämna dem i vissa butiker, på miljöstationerna och återvinningscentralen.
 • Bilbatterier och liknande lämnar du på återvinningscentralen Sörmossen i Bohus.
 • Inbyggda batterier finns i leksaker, verktyg, dataspel, spelande gratulationskort och mycket annat. Batterier som är inbyggda i olika produkter och apparater lämnas som elektronikavfall på återvinningscentralen.

Producentansvar på batterier

Den 1 januari 2009 infördes producentansvar för batterier vilket innebär att de som importerar och säljer batterier på den svenska marknaden ska se till att batterierna samlas in, tas om hand och återvinns. Den nya förordningen innebär också strängare krav på märkning, lägre gränsvärden för tungmetallerna bly och kadmium, samt ett förbud mot bärbara kadmiumbatterier, dock med vissa undantag. Om du vill veta mer finns det länkar under Relaterad information.

Relaterad information

 1. Batteriåtervinningen Länk till annan webbplats.
 2. EE- och batteriregistret Länk till annan webbplats.
 3. El-kretsen Länk till annan webbplats.
 4. BlyBatteriRetur Länk till annan webbplats.
 5. Avfall Sverige Länk till annan webbplats.

1994 bildades däckbranschen Svensk Däckåtervinning AB, SDAB. Bolaget är branschens svar på förordningen om producentansvar för däck (1994:1236) och har till uppgift att organisera insamlingen och återvinningen av alla uttjänta däck.

Producentansvar för kasserade däck

Om du som privatperson vill bli av med dina uttjänta däck så kan du lämna dem till en däckverkstad som ska ta emot dem utan kostnad. Om fälgen sitter kvar så har verkstaden rätt att ta ut en mindre avgift för att skilja däcket från fälgen. Däckverkstäder kan oftast bara ta emot mindre mängder däck så om du har större mängder eller stora däck, t ex traktordäck, kontaktar du Svensk däckåtervinning AB för råd.

Däckverkstäder omfattas av producentansvar, och är därmed skyldiga att ta emot uttjänta däck, även om några nya däck inte köps.
Mer information om däck hittar du under Relaterad information.

Däck från personbilar kan även lämnas på Sörmossens återvinningscentral

På återvinningscentralen kan du lämna däck utan fälg från personbilar för återvinning. Vi tar även emot däck med fälg men där finns en begränsning på max fyra däck med fälg per besök. Däck från cyklar och skottkärror samt innerslangar lämnar du som brännbart avfall.

Relaterad information

 1. Svensk Däckåtervinning AB, SDAB Länk till annan webbplats.
 2. Förordningen om producentansvar för däck Länk till annan webbplats.
 3. Däckbranschens informationsråd Länk till annan webbplats.

Elektriskt och elektroniskt avfall är produkter som har sladd eller går på batteri och behöver elektrisk ström för att fungera. Dessa produkter omfattas av producentansvar som branschorganisationen El-kretsen samordnar.

Producentansvar

Elektriskt och elektroniskt avfall från hushåll omfattas av producentansvar sedan 1 juli 2003. Det innebär att producenter till elektroniska produkter ansvarar för att det finns ett system för det insamlade avfallet. På El-kretsens webbplats kan du läsa mer om vad producentansvar innebär.

Lämna elavfall på Sörmossens återvinningscentral

I Ale kommun kan du lämna det elektronikavfall som uppstår i ditt hushåll på återvinningscentralen. Då många produkter innehåller ämnen som är farliga för hälsa och miljö är det mycket viktigt att dessa tas omhand på rätt sätt.  

Privatpersoner får lämna elektronikavfall utan kostnad på återvinningscentralen. Företag och verksamheter får endast lämna mindre mängder elavfall utan kostnad. Kontakta El-kretsen om ni har stora mängder elavfall.

Exempel på elavfall

Exempel på elektronikavfall som kan finnas i hemmet och som lämnas till återvinning är:

 • datorer
 • vitvaror som spisar, kylar, frysar och diskmaskiner
 • glödlampor, lågenergilampor och lysrör
 • telefoner
 • stereoanläggningar
 • TV, DVD- och videoapparater

Relaterad information

 1. Avfall Sverige Länk till annan webbplats.
 2. El-kretsen Länk till annan webbplats.

Farligt avfall kan ställa till med stor skada på människor och miljö och då inte minst inom avfallshanteringen. Farlig avfall kan vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt och du får till exempel inte blanda farligt avfall med annat avfall eller spola ned det i avloppet.  

Kommunen ansvarar för att det farliga avfallet, som hushållen i Ale kommun lämnar på miljöstationerna, tas omhand på ett säkert sätt.

 1. Mer information om farligt avfall

Gamla och överblivna läkemedel lämnar du till apoteken för omhändertagande. Du ska inte spola ner mediciner i avloppet eller lägga dem i soporna. Ämnen som finns i läkemedel måste tas omhand så att de inte hamnar i naturen.   

Lämna överblivna läkemedel på Apotek

Om du har gamla tabletter eller flytande medicin som du inte längre använder så lägg dem i en genomskinlig plastpåse och lämna på närmsta Apotek. Apoteket har annars särskilda påsar som du kan hämta där. Du behöver inte stå i kö för att lämna din påse. Lämna den bara till någon av Apotekets personal.

Du kan lämna in alla typer av läkemedel på Apoteket. På Apotekets webbplats kan du läsa mer om vad du kan lämna. Tänk på att använda plåster med läkemedel fortfarande har en stor mängd aktiv läkemedelssubstans.

Använda kanyler

I Ale kommun lämnas använda kanyler till Apoteket i en speciell behållare som du får gratis där. Apoteken tar enbart emot kanyler i de behållare som Apoteket delat ut eller sålt. Tomma sprutor utan kanyl kan du lägga i soppåsen.

Kvicksilvertermometrar

Kvicksilvertermometrar lämnar du in på en av kommunens miljöstationer eller på återvinningscentralen.

Relaterad information

 1. Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.
 2. Apoteket Länk till annan webbplats.

Kompostering är naturens egen metod att bryta ned dött organiskt material. Genom att sortera ut trädgårdsavfall kan du också bidra till att sluta kretsloppet. Trädgårdsavfall är avfall från en trädgårds normala skötsel nämligen gräs, löv, fallfrukt, växtdelar samt mindre klipp från träd och buskar. Trädgårdsavfall går utmärkt att kompostera i den egna trädgården. Om du sönderdelar materialet så bryts det ner snabbare.

Återvinningscentralen tar emot trädgårdsavfall

Komposterar du inte hemma så går det bra att lämna trädgårdsavfall på Sörmossens återvinningscentral. Här kan du lämna trädgårdsavfall som ris, häckklipp, löv, gräs, gödsel och fallfrukt.

Vi måste ta hand om vårt eget trädgårdsavfall

På våren dyker det upp en del privata komposthögar runt om i vår kommun. När du har rensat i din trädgård får du inte dumpa trädgårdsavfallet på kommunens eller annans mark. Detta gäller förstås även julgranar och liknande. Om vi alla hjälps åt och tar hand om vårt eget avfall så får vi en snygg och trevlig utemiljö för alla.

Eldning av avfall och ris

Löv, kvistar och annat trädgårdsavfall får eldas om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Det är viktigt att du kontrollerar om det råder eldningsförbud på grund av brandrisk.

Eldningsförbud vid ökad risk för brand

Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av att det råder stor brandrisk. Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden. Ring telefonsvararen på 0303-23 96 19 för besked om eldningsförbud.

Bohus räddningstjänstförbunds webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du eldar utomhus.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den