Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Slamtömning

Slamtömning administreras av renhållningen men utförs av en entreprenör som för närvarande är Renova Miljö. De levererar slammet till behandling i kommunala avloppsreningsverk. Hämtning av innehållet från slutna tankar, trekammarbrunnar och minireningsverk sker oftast en gång per år enligt bestämd körlista. Om det behövs kan vi tömma din avloppsanläggning flera gånger per år.

Budade tömningar

Budade tömningar till ordinarie pris utförs på helgfria torsdagar och ska beställas senast onsdag kl 13.00.

Beställa tömning

För att beställa tömning använder du vår e-tjänst Länk till annan webbplats. där du enkelt fyller i ett formulär. Alternativt kontaktar du renhållningens kundtjänst på telefon 0303-70 31 08 måndag-fredag kl 09.30-12.00 eller renhallning@ale.se. Du kan också ringa Kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 måndag-fredag 08.00-16.30.

Ändrade dagar för budad slamtömning vid helgdag

När helgdag infaller på en torsdag sker budad slamtömning istället onsdag den aktuella veckan. Sista dag för beställning av budad slamtömning är då tisdag dessa veckor.

År 2023 gäller detta vecka 18 (Kristi himmelsfärdsdag).

Akuta tömningar

Uppstår akuta ärenden måndag till torsdag efter kl 15.00, fredagar efter klockan 13.00 eller under helg och röda dagar ska du kontakta Renova Miljö på journummer 031-61 87 75. Observera att Renova Miljös journummer bemannas först från klockan 16.30 på vardagar.

Vid akuta tömningar tillkommer akuttillägg.

  1. Information om priser för slamtömning finns i renhållningstaxan Pdf, 302 kB.

Så här ser du till att avloppsanläggningen kan tömmas

Du som beställer tömning av slamavskiljare eller slutna tankar ska se till att transportvägen är i sådant skick att fordonet kan komma fram.

Du ska även se till att:

  • Lock ska kunna öppnas av en person, vara framgrävda och vid behov utmärkta.
  • Väg och lock är snöröjda
  • Avstånd mellan uppställningsplats för slamsugningsbil och slambrunn får inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl föreligger.

Tänk på att

Spola inte ner till exempel förpackningar, bindor, kondomer, tops, plastföremål, oljor eller lösningsmedel i toaletten. Främmande föremål kan ställa till besvär för din anläggning och försvåra tömningen.

Enskilt avlopp

För att anlägga ett enskilt avlopp krävs tillstånd.

  1. Information om att anlägga enskilt avlopp

Latrinhämtning

Ni som använder torrdass får sedan den 1 januari 2006 själva ta hand om latrinet. Det finns till exempel goda möjligheter att kompostera latrin. Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till samhällsbyggnadsnämnden beviljas att kompostera latrin producerat på den egna fastigheten.

Kontakt

Renhållningen

Telefontid vardagar kl 09.30-12.00.
Telefon: 0303-70 31 08
E-post: renhallning@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den